1/B Flotácia

Vinárske potreby - Sortiment - Prípravky - 1. Ošetrenie rmutu a muštu - 1/B Flotácia

ErbiGel® Flot

Špeciálna granulovaná želatína k flotácii muštov.

celý článok

LiquiGel Flot

Tekutá želatína k flotácii muštov.

celý článok

Trenolin® FlotPLUS DF

Špeciálny kvapalný enzým na rýchly rozklad pektínov pri flotácii muštov.

celý článok