5/A Bentonity

Vinárske potreby - Sortiment - Prípravky - 5. Čírenie vín - 5/A Bentonity

Bentonity patria k základnym číriacim prípravkom vo vinárstve. Ich hlavný účel je odstránenie termolabilných bielkovín z vína.

Aktivit

Vysokokvalitný vápenato-sodný granulovaný bentonit.

celý článok

BentoTEST

Rýchle stanovenie množstva bentonitu pre víno a sladký mušt podľa Dr. L. Jacoba

celý článok

GranuBent PORE-TEC

Sodný granulovaný bentonit.

celý článok

NaCalit® PORE-TEC

Prémiový sodno-vápenatý granulovaný bentonit.

celý článok

UltraBent PORE-TEC UF

Špeciálny bentonit pre aplikáciu v kombinácii s cross-flow filtráciou.

celý článok