6/B Odstránenie sirky a nežiadúcich pachov

Vinárske potreby - Sortiment - Prípravky - 6. Krášlenie a harmonizácia vín - 6/B Odstránenie sirky a nežiadúcich pachov

Ercofid Pure-Liquid

Kvapalný kombinovaný prípravok na báze citrátu meďnatého na odstránenie odolných siriek vo víne

celý článok

Kupzit®

Citran meďnatý na elimináciu sirky, merkaptánov a sulfátových tónov.

celý článok