Akreditované laboratórium

19.02.2018

Dnešným dňom sa zaraďuje naše laboratórium medzi autorizované laboratóriá, ktoré vykonávajú chemické analýzy pre účely certifikácie vína.