Laboratórium

Vinárske potreby - Sortiment - Laboratórium

Laboratórium firmy Unimpex Bratislava s.r.o ponúka svojim zákazníkom základné analytické rozbory. Vykonávame bežné analytické rozbory, ako aj rozbory vína pred fľašovaním.

V súčasnosti sme rozšírili nielen priestory, ale aj pracovný kolektív, aby sme mohli skvalitniť služby, ktoré ponúkname našim zákazníkom.

Naše laboratórium získalo v roku 2016 akreditáciu a v súčasnosti prebieha ďalší proces akreditácie, aby sme skvalitňovali naše služby.

Laboratórium poskytuje tieto rozbory:

- základné analytické rozbory (stanovenie alkoholu, oxidu siričitého, cukrov, celkových kyselín)

- rozbory vína pre zatrieďovanie

- stanovenie pretlaku oxidu uhličitého v šumivých vínach

- špeciálne analytické rozbory (stanovenie celkových polyfenolov, bielkovinová stabilita, kryštalická stabilita)

- senzorická analýza a odborné poradenstvo

Dôležité informácie:

Množstvo vzorky potrebné na komplexnejšie rozbory (zatrieďovanie) je minimálne 1 liter.

Minimálne množstvo vzorky pre bežné rozbory je minimálne 250 ml pre 1 - 2 stanovenia. S ďalšími stanoveniami je potrebné množstvo vzorky navýšiť.

Výsledky sa odovzdávajú zákazníkom v čo najkratšej dobe, avšak najneskôr do 7 pracovných dní.

Vaše prípadné otázky môžete posielať na e-mail: laboratorium@unimpex-bratislava.com, alebo nás kontaktovať na telefónnom čísle: 0907 978 219

Teší sa na Vás kolektív laboratória