Akreditované vinárske laboratórium

Vinárske potreby - Sortiment - Akreditované vinárske laboratórium

Akreditované vinárske laboratórium firmy Unimpex Bratislava s.r.o ponúka svojim zákazníkom všetky analytické rozbory vín a muštov potrebné pri výrobe vína.

Vykonávame:

- Akreditované analýzy vín podľa metód OIV (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno) ktoré sú potrebné pre uvedenie vína do predaja. Tieto analýzy sú medzinárodne akceptované vo všetkých krajinách a dajú sa použiť napríklad aj pri prihláškach vín na vinárske súťaže.

- Neakreditované analýzy muštov a vín slúžiace hlavne ako prevádzkové analýzy počas výroby vín.

 

V súčasnosti sme rozšírili nielen priestory, ale aj pracovný kolektív, aby sme mohli skvalitniť služby, ktoré ponúkname našim zákazníkom.

Naše laboratórium získalo akreditáciu v roku 2016 a i následné reakreditácie SNAS-om (Slovenska národná akreditačná služba) nám akreditáciu bez výhrad potvrdili. Laboratórium pracuje podľa najnovšej normy STN EN ISO/IEC 17 025:2005.

 

Laboratórium poskytuje tieto rozbory:

- základné analytické rozbory (stanovenie alkoholu, oxidu siričitého, cukrov, celkových kyselín)

- rozbory vína pre zatrieďovanie

- stanovenie pretlaku oxidu uhličitého v šumivých vínach

- špeciálne analytické rozbory (stanovenie celkových polyfenolov, bielkovinová stabilita, kryštalická stabilita)

- senzorická analýza a odborné poradenstvo

Dôležité informácie:

Množstvo vzorky potrebné na analýzu je vhodné si prekonzultovať s našimi laborantkami nakoľko sa toto množstvo odvíja od zvolenej metódy analýzy a ich počtu.

Výsledky sa odovzdávajú zákazníkom v čo najkratšej dobe, avšak najneskôr do 7 pracovných dní.

Vaše prípadné otázky môžete posielať na e-mail: laboratorium@unimpex-bratislava.com, alebo nás kontaktovať na telefónnom čísle: 0907 978 219

Teší sa na Vás kolektív laboratória


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/u/n/u185645/public_html/incfiles/category.php on line 334