Prípravky

Vinárske potreby - Sortiment - Prípravky

Nemecká firma ERBSLOH Geisenheim vznikla pred vyše 100 rokmi. Počas činnosti na európskom a svetovom trhu sa stala synonymom kvality a technologického pokroku. Ako prvá uviedla do komerčnej praxe použitie bentonitu, aktívnych sušených kvasiniek a ďalších produktov. Úzka spolupráca s vedeckými pracoviskami a prepojenie s praxou umožňuje pohotovo reagovať na požiadavky nápojárskych technológií. Nemecká precíznosť zabezpečuje maximálnu čistotu prípravkov bez cudzích prímesí. Všetky výrobky pre nápojársky priemysel sú prírodného charakteru bez použitia geneticky modifikovaných organizmov, na čo má výrobca príslušné certifikáty. Hlavne vo vinárskom odvetví sa zameriava na odrodový charakter, aby vína boli prirodzené pre danú odrodu a región. To poskytuje profesionálnym i hobby vinárom dosiahnuť maximum kvality vo svojich pivniciach. Ucelený enologický postup zabezpečuje, že od hrozna po fľašu bude možné zvládnuť ľahko a šetrne každú fázu výroby vína.

 

www.erbsloeh.com

Kompletný katalóg preparátov:

1. Ošetrenie rmutu a muštu

2. Kvasenie

3. Jablčno mliečna fermentácia – biologické odbúravanie kyselín

4. Manažment kyselín

5. Čírenie vín

6. Krášlenie a harmonizácia vín

7. Stabilizácia vín

8. Filtrácia

9. Destiláty

10. Vinohrad