Sortiment

Vinárske potreby - Sortiment

Sortiment predávaného tovaru.

Prípravky

Nemecká firma ERBSLOH Geisenheim vznikla pred vyše 100 rokmi. Počas činnosti na európskom a svetovom trhu sa stala synonymom kvality a technologického pokroku. Ako prvá uviedla do komerčnej praxe použitie bentonitu, aktívnych sušených kvasiniek a ďalších produktov. Úzka spolupráca s vedeckými pracoviskami a prepojenie s praxou umožňuje pohotovo reagovať na požiadavky nápojárskych technológií. Nemecká precíznosť zabezpečuje maximálnu čistotu prípravkov bez cudzích prímesí. Všetky výrobky pre nápojársky priemysel sú prírodného charakteru bez použitia geneticky modifikovaných organizmov, na čo má výrobca príslušné certifikáty. Hlavne vo vinárskom odvetví sa zameriava na odrodový charakter, aby vína boli prirodzené pre danú odrodu a región. To poskytuje profesionálnym i hobby vinárom dosiahnuť maximum kvality vo svojich pivniciach. Ucelený enologický postup zabezpečuje, že od hrozna po fľašu bude možné zvládnuť ľahko a šetrne každú fázu výroby vína.

 

www.erbsloeh.com

Kompletný katalóg preparátov:

Technológie

Záklopky

Ponúkame Vám bohatú ponuku záklopiek a uzáverov, ktoré pokrývajú všetky nároky. Naši obchodní partneri majú dlhoročné skúsenosti vo výrobe záklopiek a ponúkame Vám najlepšie riešenie pre nápaditý dizajn.

Korky

Ponúkame Vám rôzne typy korkových zátok od nášho obchodného partnera v Portugalsku, ktorý je spracovateľom korkového duba a výrobcom korkových zátok. K dispozícii sú prírodné korky v rôznej kvalite vrátane ručného výberu, dvojplôškové korky, aglomeráty, jemne granulované korky ako aj kónické korky. Môžete si vybrať z viacerých rozmerov podľa Vašej potreby.

Akreditované vinárske laboratórium

Akreditované vinárske laboratórium firmy Unimpex Bratislava s.r.o ponúka svojim zákazníkom všetky analytické rozbory vín a muštov potrebné pri výrobe vína.

Vykonávame:

- Akreditované analýzy vín podľa metód OIV (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno) ktoré sú potrebné pre uvedenie vína do predaja. Tieto analýzy sú medzinárodne akceptované vo všetkých krajinách a dajú sa použiť napríklad aj pri prihláškach vín na vinárske súťaže.

- Neakreditované analýzy muštov a vín slúžiace hlavne ako prevádzkové analýzy počas výroby vín.

 

V súčasnosti sme rozšírili nielen priestory, ale aj pracovný kolektív, aby sme mohli skvalitniť služby, ktoré ponúkname našim zákazníkom.

Naše laboratórium získalo akreditáciu v roku 2016 a i následné reakreditácie SNAS-om (Slovenska národná akreditačná služba) nám akreditáciu bez výhrad potvrdili. Laboratórium pracuje podľa najnovšej normy STN EN ISO/IEC 17 025:2005.

 

Laboratórium poskytuje tieto rozbory:

- základné analytické rozbory (stanovenie alkoholu, oxidu siričitého, cukrov, celkových kyselín)

- rozbory vína pre zatrieďovanie

- stanovenie pretlaku oxidu uhličitého v šumivých vínach

- špeciálne analytické rozbory (stanovenie celkových polyfenolov, bielkovinová stabilita, kryštalická stabilita)

- senzorická analýza a odborné poradenstvo

Dôležité informácie:

Množstvo vzorky potrebné na analýzu je vhodné si prekonzultovať s našimi laborantkami nakoľko sa toto množstvo odvíja od zvolenej metódy analýzy a ich počtu.

Výsledky sa odovzdávajú zákazníkom v čo najkratšej dobe, avšak najneskôr do 7 pracovných dní.

Vaše prípadné otázky môžete posielať na e-mail: laboratorium@unimpex-bratislava.com, alebo nás kontaktovať na telefónnom čísle: 0907 978 219

Teší sa na Vás kolektív laboratória