8. Filtrácia

Vinárske potreby - Sortiment - Prípravky - 8. Filtrácia

CelluFluxx®

Vlákna celulózy na filtráciu vín v kremelinových filtroch.

celý článok

eSan‐Filtertuch®

Filtračné plachietky do kalofiltrov.

celý článok

Trub-ex Neu

Celulózové vlákna na podporu lisovania kalov.

celý článok

VarioFluxx®P

Zmesový prípravok napomáhajúci filtrácii kalov v kalo filtroch a vákuových rotačných filtroch.

celý článok